אלקטרו סליל המגרש המרכז המקצועי לחומרי בניין צבעים ברזל כלי עבודה אינסטלציה קרמיקה כלים סניטריים

המגרש מתמחה בגבס מלט בלוקים משאיות מנוף פירוק וטעינה המגרש נותן מענה למשרדים ממשלתיים מכרזים וקבלני ענק ברחבי הארץ 

תשתיות כבישים ייזום ובניייה