מ-  עד- 

בוכנה חלולה 100 טון 75 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה חלולה 100 טון 75 מ

   ₪5750

פרטים

בוכנה חלולה 20 טון 100 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה חלולה 20 טון 100 מ

   ₪1190

פרטים

בוכנה חלולה 20 טון 50 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה חלולה 20 טון 50 מ

   ₪950

פרטים

בוכנה חלולה 30 טון מהלך 100 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה חלולה 30 טון מהלך 100 מ

   ₪1775

פרטים

בוכנה חלולה 30 טון מהלך 50 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה חלולה 30 טון מהלך 50 מ

   ₪1075

פרטים

בוכנה חלולה 60 טון 100 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה חלולה 60 טון 100 מ

   ₪3575

פרטים

בוכנה חלולה 60 טון 50 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה חלולה 60 טון 50 מ

   ₪2450

פרטים

בוכנה נמוכה , רוהר-פרו עם נעילה 50 טון 50 מ"מ

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה , רוהר-פרו עם נעילה 50 טון 50 מ

   ₪990

פרטים

בוכנה נמוכה , רוהר-פרו200 טון 50 מ"מ עם נעילה

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה , רוהר-פרו200 טון 50 מ

   ₪2925

פרטים

בוכנה נמוכה 10 טון 100 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה 10 טון 100 מ

   ₪495

פרטים

בוכנה נמוכה 20 טון מהלך 12 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה 20 טון מהלך 12 מ

   ₪560

פרטים

בוכנה נמוכה 200 טון 50 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה 200 טון 50 מ

   ₪2985

פרטים

בוכנה נמוכה 30 טון 100 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה 30 טון 100 מ

   ₪895

פרטים

בוכנה נמוכה 30 טון 50 מ"מ עם נעילה

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה 30 טון 50 מ

   ₪855

פרטים

בוכנה נמוכה 50 טון 100 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה 50 טון 100 מ

   ₪895

פרטים

בוכנה נמוכה 50 טון 3 דרגות מהלך 64 מ"מ

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה 50 טון 3 דרגות מהלך 64 מ

   ₪980

פרטים

בוכנה נמוכה 50 טון 50 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה 50 טון 50 מ

   ₪785

פרטים

בוכנה נמוכה עם נעילה 100 טון 50 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה עם נעילה 100 טון 50 מ

   ₪2150

פרטים

בוכנה נמוכה עם נעילה 20 ט' 100 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה עם נעילה 20 ט' 100 מ

   ₪865

פרטים

בוכנה נמוכה עם נעילה 20 טון 50 מ"מ, רוהר-פרו

ROHER-PRO

בוכנה נמוכה עם נעילה 20 טון 50 מ

   ₪820

פרטים