מ-  עד- 

צינור 1/2 -1/2 30 ס"מ, חמת, 801030

hamat

צינור 1/2 -1/2 30 ס

   ₪59

פרטים

צינור 1/2-1/2 40 ס"מ, חמת, 801040

hamat

צינור 1/2-1/2 40 ס

   ₪18

פרטים

צינור 1/2-1/2 50 ס"מ, חמת, 801050

hamat

צינור 1/2-1/2 50 ס

   ₪19

פרטים

צינור 1/2-1/2 60 ס"מ, חמת, 801060

hamat

צינור 1/2-1/2 60 ס

   ₪19

פרטים

צינור 1/2-1/2 70 ס"מ, חמת, 801070

hamat

צינור 1/2-1/2 70 ס

   ₪62

פרטים

צינור 1/2-1/2 80 ס"מ, חמת, 801080

hamat

צינור 1/2-1/2 80 ס

   ₪63

פרטים

צינור 1/2-1/2 90 ס"מ, חמת, 801090

hamat

צינור 1/2-1/2 90 ס

   ₪11

פרטים

צינור 1/2-1/2, חמת, 100 ס"מ, 801100

hamat

צינור 1/2-1/2, חמת, 100 ס

   ₪15

פרטים

צינור בבליסטר, חמת, 802013, 2 אומים לבנים

hamat

צינור בבליסטר, חמת, 802013, 2 אומים לבנים

   ₪79

פרטים

צינור גמיש, חמת, 1.2 קוני, 801434

hamat

צינור גמיש, חמת, 1.2 קוני, 801434

   ₪85

פרטים

צינור גמיש, חמת, 802012, 1.5 מ' קוני

hamat

צינור גמיש, חמת, 802012, 1.5 מ' קוני

   ₪75

פרטים

צינור גמיש, חמת, 802266, לנשלף 1.2 מ'

hamat

צינור גמיש, חמת, 802266, לנשלף 1.2 מ'

   ₪109

פרטים

צינור זברה, חמת, 802128, 2 מטר

hamat

צינור זברה, חמת, 802128, 2 מטר

   ₪79

פרטים

צינור זברה, חמת, מט 1.5 מטר

hamat

צינור זברה, חמת, מט 1.5 מטר

   ₪75

פרטים

צינור לקפיץ ברז מטבח תעשייתי

hamat

צינור לקפיץ ברז מטבח תעשייתי

   ₪166

פרטים