מ-  עד- 

כננת חשמלית 125/250 ק"ג, Target- שטל

Target- שטל

כננת חשמלית 125/250 ק

לשימוש ביתי בלבד לא לתעשייה ולבנייה

   ₪475

פרטים

כננת חשמלית 250/500 ק"ג, Target- שטל

Target- שטל

כננת חשמלית 250/500 ק

לשימוש ביתי בלבד לא לתעשייה ולבנייה

   ₪536

פרטים

כננת חשמלית 300/600 ק"ג, Target- שטל

Target- שטל

כננת חשמלית 300/600 ק

לשימוש ביתי בלבד לא לתעשייה ולבנייה

   ₪629

פרטים

כננת חשמלית 500/1000 ק"ג, Target- שטל

Target- שטל

כננת חשמלית 500/1000 ק

לשימוש ביתי בלבד לא לתעשייה ולבנייה

   ₪1259

פרטים